Monthly Archives: December 2014

Jag tror.

Jag är ateist. Men jag tror. Jag tror på kärlek och respekt. Jag tror på alla människors lika värde och alla människors värdefulla olikhet.

Jag tror att hat aldrig kan besegras med hat. Jag tror att dumhet inte kan botas med förakt. Jag tror att förakt är ett gift som drabbar subjektet hårdare än objektet.

Jag tror att det finns fler alternativ än kapitulation eller krig, när vi ställs inför det som skrämmer.

Jag tror att det är svårt, men jag tror att vi måste försöka. Det är vad jag tror.